گروه نرم افزاری سپیدز

شرکت سپیدز در سال 1378 ، فعالیت خود را در زمینه تولید نرم افزار آغاز نمود.
با توجه به عدم وجود نرم افزار مناسب برای مدیریت امور رستورانی ،ایده طراحی نرم افزارهای رستورانی در اواسط سال 1378 ارائه گردید و پس از طراحی و مشاوره با گروه خبرگان این صنعت ، اولین نگارش نرم افزار رستورانی سپیدز در همان سال تولید و به بازار ارائه گردید.

با توجه به استقبال بازار از این محصول نرم افزاری ، شرکت سپیدز روند رو به رشد فعالیت خود را بر اساس ارائه خدمات بعد از فروش و توسعه و بهبود نرم افزار خود پایه گذاری کرد و توانست در سال 1386 با راه اندازی واحد پشتیبانی منسجم ، جذب و آموزش پرسنل تخصصی و اعمال تغییرات مورد نیاز بازار در محصول خود ، نقطه عطفی در کسب‌وکار خود ایجاد نماید.

سپیدز با ارائه این خدمات به یکی از اساسی‌ترین نیازهای مشتریان پاسخ داده و موفق شد از این طریق خود را از رقبای خویش در این حوزه متمایز سازد.

نرم افزار رستوران فست فود کافی شاپ سپیدز
شـرکت سپیـدز بـا تـوجـه بـه احسـاس نیـاز مجمـوعه هـای رستـورانـی ،فروشگاهی و ... بـه بستـر سخـت افـزاری منـاسـب اقدام به ارائه محصـولات و کالاهـای مـورد نیـاز نمـوده اسـت .
ایـن کـالاهـا با توجـه بـه نـوع نـیاز مجـموعـه هـا از بهتـریـن نـوع و کیفیـت موجود فراهم شده است .