گروه نرم افزاری سپیدز

به وب سایت گروه نرم افزاری سپیدز خوش آمدید
سپیدز در سال 1378 با جمعی از کارشناسان نرم افزار ، فعالیت خود را در زمینه تولید نرم افزار آغاز نمود.
اولین نرم افزار تولیدی مجموعه سپیدز تحت عنوان نرم افزار پخش مویرگی منتشر شد و در چندین مجموعه بزرگ، با موفقیت نصب و راه اندازی گردید.
ایده طراحی نرم افزار رستوران سپیدز با مشاوره متخصصین داخلی و خارجی در امر راه اندازی در پایان سال 1379 ، آغاز و اولین نسخه در اواسط سال 1380 وارد بازار گردید.

سپیدز با ارائه محصول رستورانی و با دیدگاه رضایتمندی ، موفقیت و پیشرفت مشتری ، رعایت اصول اخلاق ، مشتری مداری ، خود را شریک سرنوشت حرفه ای مشتریان نموده و اکنون به عنوان یک برند برتر در زمینه رستوران مطرح گردیده است.
شـرکت سپیـدز بـا تـوجـه بـه احسـاس نیـاز مجمـوعه هـای رستـورانـی ،فروشگاهی و ... بـه بستـر سخـت افـزاری منـاسـب اقدام به ارائه محصـولات و کالاهـای مـورد نیـاز نمـوده اسـت .
ایـن کـالاهـا با توجـه بـه نـوع نـیاز مجـموعـه هـا از بهتـریـن نـوع و کیفیـت موجود فراهم شده است .